Wij zijn in het bezit van diverse keurmerken en erkenningen. Onderstaand leest u waar ons installatiebedrijf bij aangesloten is.

UNETO-VNI
Uneto-Vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De branchevereniging stelt hoge eisen aan de leden op het gebied van deskundigheid, kennis, veiligheid en kwaliteit. Ondernemers die zijn aangesloten bij Uneto-VNI werken volgens Uneto-VNI consumentenvoorwaarden.

Sterkin
Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert. Wij voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Bovendien zijn er opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover wij als installateur over moeten beschikken.

OK CV
OK CV is het label voor veilig en energiezuinig stoken. Alleen bedrijven die voldoen aan de strengste eisen mogen dit label voeren. Zo weet u zeker dat het cv-ketel onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant wordt uitgevoerd.

KviNL
KvINL is ontstaan uit de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. De essentie van KvINL is het aantonen van kwaliteit. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd.

Erkend leerbedrijf
Wij leiden graag jonge gemotiveerde leerlingmonteurs op tot gekwalificeerde monteurs en zijn hiervoor een Kenteq Erkend Leerbedrijf.